Sök

Bitcoin Sverige
Kryptovalutor Om du har sålt, bytt eller betalat med en kryptovaluta/Bitcoin behöver du redovisa detta till Skatteverket i samband med att du deklarerar. Informationen på den här sidan riktar sig främst till dig som är privatperson

Vad är bitcoin
Bitcoin är digitala pengar för en digital värld. Med Bitcoin skickar du pengar direkt från person till person utan behov av mellanhänder som banker . Bitcoin är öppet för alla och kontrolleras inte av någon stat, bank eller företag.

Vem är Satoshi Nakamoto?
Satoshi Nakamoto är personen som skapade Bitcoin, såväl i teorin som genom en praktisk, fungerande implementation. Vem som står bakom denna algoritm är dock okänt. Många har försökt lista ut detta genom åren men ingen har kunnat bevisa något.

Köpa Bitcoin med Swish
Vi på Internetvalutan.se har gjort det möjligt att köpa Bitcoin med Swish och det gör du genom att trycka HÄR

Allmänt om Ethereum

Allmänt om Ethereum

 

Allmänt om Ethereum

När Bitcoin lanserades så tog det inte lång tid innan det blev extremt populärt. På grund av stor uppmärksamhet i såväl medier som i mer informella sammanhang kunde få undgå att bli bekanta med valutan. Detta resulterade i att många programmerare, matematiker och utvecklare började fundera på hur man kunde med inspiration från Bitcoin utveckla liknande valutor fast med andra eller ytterligare funktioner. Cryptonote var ett av de allra tidigaste systemen för alternativa kryptovalutor. Men detta var inte en valuta i sig. Det var istället ett system, eller en arkitektur, för valutor. Det innebar att alla som hade intresset kunde lansera en egen kryptovaluta med Cryptonote som grund. En lång tid därefter var de flesta nya valutor som lanserades helt baserade på just Cryptonote. Men inte Ethereum.

 

Så, vad är Ethereum? Och varför är det unikt? Till skillnad från många andra valutor har Ethereum en helt egen arkitektur. Idén och själva grunden psenterades av den rysk-kanadensiske programmeraren Vitalik Buterin. Han ansåg att Bitcoin var en fantastisk lösning för decentraliserade pengatransaktioner. Men att det saknades ett antal funktioner som var nödvändiga för att systemet skulle nå sin fulla potential. Vad han tyckte fattades var ett sätt att integrera automatiserad kod, eller skriptkod, i valutan.  Detta skulle möjliggöra, bland annat, automatiserade transaktioner som kunde ske vid särskilda tidpunkter utan att en person manuellt behövde initiera dem. En förenklad jämförelse skulle kunna göras med de traditionella bankernas återkommande betalning, eller med det mer standardiserade autogiro. Men vad som var unikt är att det inte begränsades till enkla automatiseringar, utan skulle vara möjligt att skapa helt decentraliserade applikationer spridda i form av en valuta.

   

Ethereum – vägen till en ny valuta

Inledningsvis hade Buterin föreslagit att hans idéer skulle implementeras som en del av Bitcoin-protokollet. Detta då han varit engagerat som utvecklare inom just Bitcoin. Men trots att de flesta ansåg att hans förslag var innovativt och helt klart fyllde en funktion, så fanns det ingen enighet gällande huruvida det skulle vara rätt för Bitcoin. Därför beslutade han istället att skapa en helt ny valuta. Med ett litet team av utvecklare, och finansiering genom privata företag, ideella organisationer och crowd-funding började de tillämpa Buterins idéer i praktiken. En tidig version lanserades i mitten av 2015, men det skulle dröja till 2016 innan den slutgiltig versionen lanserades.

 

Vad tillförde Etherum till världen av kryptovalutor? Om vi bortser från teknisk innovation så var Etherum i sig något unikt. Valutan visade att det faktiskt gick att fristående från Bitcoin, och utan stöd av Cryptonote, lansera en helt ny valuta. Därtill så innebar faktiskt de tekniska innovationerna att detta blev den första valutan som inte krävde tredjepartsmjukvara när det kom till att integrera funktionalitet i själva valutan.

Valuta som programvara

Precis som Bitcoin sprids Etherum genom ett decentraliserat nätverk. Och för att valutan ska fungera krävs att nätverket är tillgängligt. Intressant nog är det för Ethereum förmodligen mer viktigt att det alltid finns tillgängliga datorer. Om vi jämför med Bitcon så leder resursbrist endast till att transaktionen fördröjs. Men då Ethereum även har integrerad skriptkod så kan resursbrist leda till att koden inte körs. Och om det handlar om en tidskritisk funktion kan det få oförutsedda effekter. Därför har Ethereum som många andra valutor ett incitament att bedriva mining. Alla som låter sina datorresurser bli en del av nätverket kommer att tilldelas ett regelbundet belopp. Detta kom att kallas för lojalitetspoäng.

 

Intressant nog innebär detta att de datorer som är en del av det decentraliserade nätverket inte bara bekräftar valutans giltighet, utan även hanterar programvara. Om den egna datorn kommer i kontakt med ett belopp som är integrerat med skriptkod så kommer kodens eventuella giltighet att kontrolleras, i enlighet med de standarder som Ethereum etablerat, och därefter avgöra om koden ska köras. Därför kör varje dator på nätverket en sorts egen virtuell internetbaserad minidator. Detta medför att den kod som kan bakas in i valutan inte kan tillåts att göra precis vad som helst. En återkommande kritik har varit att koden skulle kunna missbrukas av någon illasinnad. I viss utsträckning skedde detta 2016 när en grupp använde valutans funktion för smarta kontrakt, genom att få ett stort antal datorer att automatiskt bekräfta transaktionen och därmed flytta pengar till en särskild privat plånbok. Därefter har ett flertal säkerhetsfunktioner tillförts.

 

Framtiden för Ethereum

En av de spännande sakerna med Ethereum är att användningsområdet är helt upp till var och en. Vill man använda det som en valuta så är det fullt möjligt. Om man däremot vill använda sig utav de mer avancerade funktionerna för decentraliserade applikationer sätter nästan bara fantasin gränser. Hitintills har det lanserats decentraliserade sociala medier, bekräftelse av användaridentitet utan att det hanteras av en central organisation, shoppingsajter oberoende av att en viss webbsajt fungerar och mycket annat. Hur det hela kommer att utveckla sig får tiden utvisa, men projektet är sannerligen unikt och spännande.