Sök

Bitcoin Sverige
Kryptovalutor Om du har sålt, bytt eller betalat med en kryptovaluta/Bitcoin behöver du redovisa detta till Skatteverket i samband med att du deklarerar. Informationen på den här sidan riktar sig främst till dig som är privatperson

Vad är bitcoin
Bitcoin är digitala pengar för en digital värld. Med Bitcoin skickar du pengar direkt från person till person utan behov av mellanhänder som banker . Bitcoin är öppet för alla och kontrolleras inte av någon stat, bank eller företag.

Vem är Satoshi Nakamoto?
Satoshi Nakamoto är personen som skapade Bitcoin, såväl i teorin som genom en praktisk, fungerande implementation. Vem som står bakom denna algoritm är dock okänt. Många har försökt lista ut detta genom åren men ingen har kunnat bevisa något.

Köpa Bitcoin med Swish
Vi på Internetvalutan.se har gjort det möjligt att köpa Bitcoin med Swish och det gör du genom att trycka HÄR

Virtuella valutors lagar

Virtuella valutor

Internet valutors lagar

Under senare år har det skapats ett betalningsmedel, som benämns virtuell valuta, kryptovaluta eller digital valuta. Det är en form av digitala ”pengar” som kan användas för att överföra kapital via internet. En sådan virtuell valuta kan köpas och säljas vid olika handelsplatser på internet.

Den i nuläget mest framträdande virtuella valutan är bitcoin. Denna information behandlar därför bitcoin, men gäller även för andra motsvarande virtuella valutor, till exempel litecoin.

Bitcoin, liksom andra virtuella valutor, kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om Andra tillgångar.

Det finns ingen formell utgivare av en virtuell valuta och det finns inte heller någon officiell valutakurs. Priset bestäms enbart med hänsyn till utbud och efterfrågan hos användarna. Det finns också företag som godtar en virtuell valuta som betalning för köp av varor eller tjänster.

Vilken sorts tillgång är bitcoin?
Bitcoin är i grunden en datafil som kan överföras till en annan person. Bitcoin kan säljas på digitala handelsplatser och kan också i vissa sammanhang användas som ett substitut för ett sedvanligt legalt betalningsmedel. Bitcoin har således ett värde för innehavaren och är därmed en tillgång. Avyttring av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt reglerna i 52 kap. IL om andra tillgångar (kapitalplacering) och deklareras på bilaga/blankett K4 avsnitt D.

Försäljning och betalning med bitcoin
Avyttring av tillgångar medför en kapitalvinstbeskattning. Med avyttring menas försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. En renodlad försäljning av bitcoin där man erhåller en ersättning i form av kronor eller utländsk valuta ska således kapitalvinstbeskattas. Betalning med bitcoin vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa) medför att bitcoin har avyttrats mot en ersättning som motsvarar värdet av varan eller tjänsten. Varje sådan betalning med bitcoin medför alltså en separat kapitalvinstberäkning.

Omkostnadsbeloppet vid varje kapitalvinstberäkning ska beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.

Exempel
Eva genomför ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kr. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kr/20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kr och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kr). Vinsten blir därmed 15 000 kr (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kr.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kr. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kr för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kr för varje bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 kr och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kr. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kr (0,345 x 4 000 kr) och kapitalvinsten är därmed 620 kr (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kr per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kr (15 000 – 20 000), som får dras av med 3 500 kr (70 % x 5 000).

 

Källa Skattverket
Finns även blanketter att ladda ner